Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie

 

Nawigacja

Wizerunek ucznia JEDENASTKI

Uczeń "Jedenastki"

Jestem uczniem JEDENASTKI, więc:

* zachowuję się kulturalnie w szkole oraz innych miejscach publicznych,

* staram się o tworzenie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym koleżeńskiej atmosfery,

* z szacunkiem odnoszę się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,

* zwracam uwagę na estetykę ubioru i uczesania, tzn. postępuję zgodnie z regułami zasadami 

  zawartymi w REGULAMINIE_WIZERUNKU_UCZNIA_NASZEJ_SZKOLY.doc:

   - przychodzę do szkoły w schludnych, skromnych i estetycznych strojach;

   - przestrzegam norm i zasad społecznych;

   - posługuję się polszczyzną zgodną z normą językową;

   - swoją postawą i zachowaniem okazuję szacunek innym;

   - dbam o dobre imię szkoły i zawsze godnie ją reprezentuję;

   - nie ulegam nałogom, prowadzę zdrowy tryb życia;

   - nie nudzę się bo mam liczne zainteresowania;

   - chętnie pomagam innym;

   - urządzenia audio i telefony są przydatne, ale w szkole korzystam z nich za zgodą nauczyciela.

Dzień dobry na początek i do widzenia na koniec dnia - codziennie witam się i żegnam ze wszystkimi nauczycielami i pracownikami naszej szkoły.

Przepraszam, proszę i dziękuję - magiczne słowa znam i stosuję.

Uśmiechamy się do siebie - uśmiech to coś, co stosuję.

W szkole chodzę bez nakrycia głowy, ponieważ znam zasady dobrego wychowania (zachowania).

Najładniejsza jest „natura”, więc nie farbuję włosów; moja fryzura jest „cywilizowana”. Buzi nie maluję, bo naturze hołduję.

Noszę kompletny strój - przecież i tak wszyscy wiedzą, że mam plecy, brzuch i dekolt (nikomu nie muszę udowadniać).

Wchodząc do szkoły, buty zostawiam w szatni (chcę uczyć się w czystych pomieszczeniach); wiem, ile trudu kosztuje panie sprzątające utrzymanie czystości i porządku - szanuję ich pracę.

W czasie pełnienia dyżuru noszę identyfikator - przecież nie wstydzę się swojego imienia i nazwiska.