Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie

 

Nawigacja

Świetlica

Zgłoszenie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

OGŁOSZENIE!

 

karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy_szkolnej_2018-2019.doc

Świetlica szkolna informuje, że rodzice i opiekunowie dzieci, które będą korzystały z opieki w świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2018/2019 zobowiązani są do złożenia wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy najpóźniej do dnia 8 czerwca 2018 r.

Druk można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica), sekretariatu lub ze świetlicy.

Prosimy rodziców i opiekunów o zapoznanie się z regulaminem i obowiązującymi procedurami w świetlicy szkolnej (zakładka świetlica).

Lista dzieci przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2018/2019 będzie wywieszona obok sekretariatu dnia 18 czerwca 2018 r.